Lãi suất tiết kiệm từ ngày 11/03/2024

 

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      AN LẠC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    -----oOo-----                                                                    bëa

              Số: 35/TB-QTDAL                                  An Lạc A, ngày 11 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

            Căn cứ Công văn số 1124/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 16/06/2023 Quyết định về Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

            Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 16/06/2022, Quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Căn cứ Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi tiết kiệm.

            Quỹ tín dụng nhân dân An Lạc thông báo mức lãi suất gửi tiết kiệm mới được                áp dụng kể từ ngày 11/03/2024 như sau:

Kỳ hạn/ Mức gửi

Lãi tháng (%/năm)

Lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

0,3

1 tháng

3,5

3 tháng

3,6

3,7

6 tháng

4,7

4,8

9 tháng

4,9

5,0

12 tháng

5,2

5,4

18 tháng

5,5

5,6

≥24 tháng

5,7

5,8

Ghi chú:

  • Đối với Tiền gửi có kỳ hạn rút một phần gốc trước hạn sẽ nhận lãi suất không kỳ hạn trên phần gốc rút trước hạn. Phần gốc còn lại được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn in trên sổ tiền gửi.
  •  Đối với tiền gửi có kỳ hạn tất toán trước hạn hưởng mức lãi suất không kỳ hạn.

                                                             QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN AN LẠC

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

Ý kiến của bạn

Các dịch vụ khác

Banner sidebar 1
Banner sidebar 2